Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Monthly Archives: Ocak 2014

Cezaevinde ‘ağır hasta’ 

Al Jazeera Turk – Murat Utku – 30 Ocak 2014 Ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunlar zaman zaman gündeme geliyor ama tedavi süreçlerinden çok ölüm haberleriyle. Sivil Toplum Örgütlerine göre cezaevlerinde 550, Adalet Bakanlığı'na göre 334 ağır hasta var. (daha&helliip;)
More

Mahbeslerden hapishanelere, hapishanelerden cezaevlerine Türkiye’de kapatılma

Bilim ve Gelecek - Ocak 2014 - Sayı 119  Türkiye’de kapatılma mekanları mahbeslerden hapishanelere hapishanelerden cezaevlerine evrilmiş ve bu geçiş süreci 1990’larda ve 2000’li yıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir. Türkiye siyasi tarihinin hapishanelerin evrimi üzerinden okunması, bu tarihe farklı bir gözle bakma imkânları sunmaktadır. Yasalar, mimarideki dönüşüm ve pratikler göz önüne alınarak Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin…
More

Akademi, hapishane düzenini eleştirmeli

Bilim ve Gelecek – Baha Okar – 1 Ocak 2014 F tipi hücrelerin, Heidelberg Üniversitesi’nde bir grup profesörün duyumsal yoksun bırakma üzerine araştırmalarının bir parçası olarak kapalı mekân üzerinde yaptıkları deneylerin sonucunda kurgulandığını görüyoruz. Türkiye’de de egemenlerin cephesinden bakan, sorunların sisteme dokunmadan ve çatışmalar olmaksızın çözümü üzerine eğilen akademik çalışmalar var hapishaneler üzerine. Egemen olanın…
More