Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Monthly Archives: Ocak 2013

Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar ve İnsan Hakları

Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı - Birleşmiş Milletler - Çev. Ömer B. Albayrak - 2013 Hapishaneler, sosyolog Erving Goffman’ın da dediği gibi “total kurum”lardır. Total yani içerisinde tutulanların tüm yaşantısını kapsama iddiasında olan, dışarıyla arasına katı ve keskin sınırlar çizen, içeridekiler üzerinde “total” bir tahakküm kurma potansiyeli taşıyan kurumlardır. Çift taraflı olarak kapalıdırlar.…
More