Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Monthly Archives: Ocak 2016

AİHM’den 3. Karar: Tahliye Umudu Olmayan Hapis Cezası Hak İhlalidir

Bir insanın “tahliye umudu olmadan” hapiste tutulması, hapis cezasının sistematik ve yasalar çerçevesinde uygulanmaya başladığı 19. yüzyıldan beri sürmekte olan tartışmaları ve birikimi yok saymak anlamına geliyor. Bianet - İdil Aydınoğlu - Mustafa Eren - İstanbul - 28 Ocak 2016,  İdam cezasının yerini alan “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına konu…
More

Alanya’da LGBTİ Mahpuslar Tekli Hücrede Tutuluyor

Bianet – 8 Ocak 2016 480 kapasiteli bir hapishanede 1600 mahpusun tutulması bir çok kötü muameleye ve hak gaspına zemin hazırlıyor. LGBTİ mahpusların tek tutulma hali bu kötü muamelenin dışarıya yansıyabilen bariz örneklerinden sadece birisi. (daha&helliip;)
More