Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Monthly Archives: Ağustos 2013

Kelepçeli Muayene: Etik mi Güvenlik mi?

Muayene odası sadece hekim ve hastaya ait bir ortamdır. Burada hekim öncelikle kendi mesleğini yürütmekle görevlidir. Hekim ne kolluk görevlisi ne savcı, ne hakimdir. Aslolan hekimliktir. Bianet - Mustafa Eren - 27 Ağustos 2013 Hasta mahpusların, revire ve hastaneye çıkarılmaları, hastane koşullarında tedavileri konusunda sorunlar yaşandığı zaman zaman basına yansıyor. Mahpusların, çıkarıldıkları hastanelerde yaşadıkları sorunların…
More

Damgala ve Tedavi Et İkileminde Bir Mahpus Grubu: LGBT’ler

Devlet nezdinde LGBT'lere yönelik etiketleyici, damgalayıcı yaklaşımın değişmesi zor ancak devletin direncine karşı bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri kararlılıkla mücadele ediyor. Bianet - Mustafa Eren - 21 Ağustos 2013 Türkiye'deki hapishanelerde psikologların ve sosyal çalışmacıların görevli olduğu Psiko-Sosyal Servisler bulunmaktadır. Bu servisin asli görevi hapishanelerdeki "iyileştirme", "rehabilitasyon" faaliyetlerini yürütmektir. Hapishanelerin sitelerine bakıldığında bazılarında…
More