Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Çıplak Arama Konusuna Devam

19 Aralık 2020

AKP'li Özlem Zengin, "Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok öyle bir şey" dedikten sonra çıplak aramaya maruz bırakılmış insanlar iki gündür açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamaların Özlem Zengin üzerinde ne kadar etkisi olur bilinmez. Zira Uşak Valisi,"Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir" sözleriyle iktidar cenahının bu açıklamalara yaklaşımını da ortaya koymuş oldu. Ama aşağıda aktaracağım sözler kendi idarecilerine ait. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yardımcısı Namık Kemal Varol, 31 Ekim 2019 tarihinde katıldığı TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu toplantısında çıplak aramanın varlığını kabul ettiği gibi, nasıl uygulandığını da aktarıyor:

 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol

Çıplak arama konusu, vücut boşluklarında uyuşturucu ya da silah cezaevine soktukları vakidir, özellikle uyuşturucu yani bunda bir güvenlik, kuruma ilk kabulde bir güvenlik zorunluluğu olduğunu düşünüyoruz, bu keyfi bir durum değil. Aksi taktirde ilk aramanın dikkatli yapılmaması durumunda çok büyük güvenlik zaafları ve sıkıntılar oluşabileceğini düşünüyoruz. Çıplak arama ciddi bir emare, bulgu, şüphe varsa kurum amirinin direktifiyle özel bir odada, kendi cinsiyetine mensup bir görevli tarafından yapılıyor. Yani biz çıplak arama demiyoruz da böyle ifade edildiği için söylüyorum. Vücudunun üstü aranırken altı giyinik oluyor, altı aranırken üstü giyinik oluyor. Utanma duygusunu en az zedeleyecek şekilde yapılıyor. Yani çok detaylı, madde madde yazılmış bir şey bu. Çok hızlı yapılıyor yani öyle saatlerce o şekilde bekletilmiyor. Dediğim gibi yani güvenlik açısından çok gerekli görülen bir durum ve ilk girişte yapılıyor.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=2410 sayfa 24

Sayın Varol, adına “çıplak arama” demeseler de bu uygulamanın varlığını kabul ediyor ve bir kötü muamele/işkence olduğunu bildiği için de uygulamayı yumuşatmaya ve gerekçelendirmeye çalışıyor. Burada dikkat çekilmesi gereken bir başka konu ise Sayın Varol’un “yani çok detaylı, madde madde yazılmış bir şey bu” sözleri. Bu sözlerden anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir “yönerge”si veya “talimatname”si var. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Her ne kadar kamuoyuyla paylaşılmasa da Türkiye’de çıplak arama olduğuna “asla” inanmayan Sayın Zengin talep etmesi halinde bu mevzuata ulaşabilir.

No Comments Yet.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.