Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Ölüm Sanat Mekan 2

Eser Adı: Ölüm Sanat Mekan 2

Editör: Gevher Gökçe Acar

Yazarlar: Ahu Antmen, Bese Aslan, Caner Karavit, Cengiz Özek, Dilşa Deniz, Emre Zeytinoğlu, Erdem Ceylan, Gevher Gökçe Acar, Hasan Kılavuz, Jean François Perouse, Kayahan Türkantoz, Mehmet Kerem Özel, Mustafa Eren, Ömer Madra, Ömer Naci Soykan, Özgür Keşaplı Didrickson, Şükrü Aslan, Tuna Erdem, Yalçın Savuran

Yayınevi: Dakam Publishing

Basım Tarihi: Eylül 2012

Sayfa Sayısı: 344

ISBN No: 

Ölüm bilinci tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanı tetikleyen etkenlerin başında olagelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü "insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt" olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar. Ölü gömme ritüellerî, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün daljannda estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur.

Gevher Gökçe Acar'ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı bünyesinde yürüttüğü "Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumları"nın amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat disiplinleri üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamaktır. Bu kitap, söz konusu etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumda sunulan bildiri metinlerini içermektedir.

Mustafa Eren'in Yazdığı Makalenin Adı: 1980 Öncesi ve Sonrasında Hapishaneler ve Estetize Edilen Ölüm

Sayfa Numarası: 30-55

No Comments Yet.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.