Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Hacıyatmazı Devirmek

Eser Adı: Hacıyatmazı Devirmek / Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite

Hazırlayanlar: Yıldırım Şentürk, Sibel Yardımcı

Yazarlar: Ebru Aykut, Ebru Soytemel, Eylem Akçay, Feryal Saygılıgil, Kemal Dil, Mert Tokur,  Mustafa Eren, Sibel Yardımcı, Yıldırım Şentürk

Yayınevi: Kalkedon

Basım Tarihi: 2010

Sayfa Sayısı: 400

ISBN No: 9786055679545

Elinizdeki kitap, genel hatlarıyla "neoliberalizm" konusu etrafında şekillenen ve niteliksel araştırma yöntemiyle yirmi ay yürütülen bir 'ortak' çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmada, bir yandan yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye'deki toplumsal ve ekonomik dönüşümlere damgasını vuran neoliberal pratiklerin etkilerinin, öte yandan da alternatif yol arayışlarının neler olduğunun/olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ancak bunlar yapılırken, genel ve soyut bir neoliberal politika tanımından hareket etmek yerine, tarımdan eğitime, sağlık sisteminden geri dönüşüm politikalarına, güvenlik hizmetlerine kadar birbirinden çok farklı alanlardaki gündelik pratiğe odaklanıldı...Her bir alanda nasıl dönüşümler yaşandı? Farklı aktörler bu uygulamaları nasıl deneyimlediler? Olumlu veya olumsuz buldukları yönleri neler oldu? Alternatif arayışlara girdiler mi ve bunları nereye kadar uygulamaya koyabildiler?

Kitap birleştirici bir ana tema ("neoliberalizm ve alternatifleri") etrafında bir araya gelmiş, toplumsal hayatın farklı alanlarını incelemeyi hedefleyen saha araştırmalarından oluşmaktadır.

Mustafa Eren'in Yazdığı Makalenin Adı: POAŞ'ın Özelleştirilmesi ve "Kar Merkezli" Bir Yönetim Anlayışının Sorgulanması

Sayfa Numarası: 321-354

No Comments Yet.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.