Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

#HakÇetelesi CİSST/TCPS- Mustafa Eren

Avrupa Birliği Sivil Düşün - 15 Kasım 2018

#HakÇetelesi CİSST/TCPS- Mustafa Eren
Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezinden Mustafa Eren’in #HakÇetelesi tanımları:

Hak temelli yaklaşım: Kişi, topluluk, kurum veya yapıların etkinliklerini ve faaliyetlerini düzenler ve yerine getirirken, hakları, başta devlet olmak üzere tüm otoritelere karşı korumayı, geliştirmeyi ve savunmayı esas almasıdır. İnsanlığın evrensel değerleri olarak görülebilecek bu hakların durağan olmadığını, içerik ve kapsamının gelişebildiğini, yeni hakların tanımlanabildiğini; birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakların ardından gelen dördüncü kuşak hakların öznesinin artık sadece insan olmadığını ekosistemin, kentin vs. haklarının da tanımlandığını, hakların bir bütün olduğunu ve hakların hiyerarşiye tabi tutulamayacağını da akıldan çıkarmamak gerek.Savunuculuk: İnsanlığın evrensel değerleri olarak görülebilecek hakların başta devlet olmak üzere tüm otoritelere karşı korunması, geliştirilmesi ve savunusu.

Aktif vatandaşlık: Kendinin ve diğerlerinin (insan, hayvan, çevre, kent, ekosistem vs.) haklarını, eşitlik, katılımcılık, ayrımcı olmama, hesap sorulabilirlik ilkeleri çerçevesinde bilen, dile getiren, talep eden, koruyan, savunan bir birey olmak ve bunun için örgütlenmek.

No Comments Yet.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.