Kapatılma, Siyasi Tarih ve Emek Çalışmaları

Üzerine yazı ve söyleşiler

Category Archives: Uncategorized

#HakÇetelesi CİSST/TCPS- Mustafa Eren

Avrupa Birliği Sivil Düşün - 15 Kasım 2018 #HakÇetelesi CİSST/TCPS- Mustafa Eren Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezinden Mustafa Eren’in #HakÇetelesi tanımları: Hak temelli yaklaşım: Kişi, topluluk, kurum veya yapıların etkinliklerini ve faaliyetlerini düzenler ve yerine getirirken, hakları, başta devlet olmak üzere tüm otoritelere karşı korumayı, geliştirmeyi ve savunmayı esas almasıdır. İnsanlığın evrensel değerleri olarak görülebilecek bu hakların…
More

“Hapishane”den “Cezaevi”ne Türkiye’de Değişen Mahpusluk

FOUCAULT'NUN "EPİSTEME" KAVRAMI IŞIĞINDA"Hapishane"den "Cezaevi"ne Türkiye'de Değişen Mahpusluk Verilerden yola çıkarak, 70'li yıllarda hapishaneler konusunda, bir kırılma yaşandığı, mahpusların bu yıllarda "anarşist" ve "terörist" olarak nitelendirilmeye başlandığı, 80'li yıllarda ise bu durumun artık oturmuş bir hal aldığı söylenebilir. Bianet - Mustafa Eren - 21 Temmuz 2012 "Hapishane" kelimesinin yerini "cezaevi" kelimesinin almasının bir anlamı var…
More